Skip to content Skip to footer

Rahmani Büyüler

Rahmani büyüleri, Diğer alemlerden dostalarımız vasıtası ile gerçekleştirmekteyiz, Hüddam Medyum Turan Yıldırım Hoca bu konuda yıllar içerisinde büyük tecrübeler edinmiş ve bir çok büyüde yetkinliğini kanıtlamıştır.

Siz siz olun Rahmani büyüler konusunda uzman olmayan Medyum, Hüddam, İlim İrfan Sahibiyim diyen insanlara itimat etmeyin.

Hüddam Medyum Turan Yıldırım hocanın bir çok hikayesi youtube üzerinde mevcuttur ve yüz binlerce insan kendisini tanımaktadır.

Büyü Etkileri

Rahmani Büyülerin Pozitif Etkileri; Rahmani büyüler, temiz enerji ile yapılan ve inancın ya da vicdanın yasaklamadığı büyüleri ifade eder. Aslında teknik olarak bunlar tam olarak büyü bile değillerdir.

Ancak toplum içinde ismi büyü olarak anıldığı için, bu şekilde ifade edilmeye de devam edilmiştir.

Rahmani işlemler demek daha doğru olsa da, bu işlemlerin sonuçları yapana, yaptırana ya da yapılan kişiye karşı bir zarar veremezler.

Genellikle aşk, bağlama gibi amaçlar ile yapılır ve büyüdeki süreç ve sonuç tamamen hayırlıdır. 


Ayrıca çoğunlukla rahmani işlemler, kişinin kısmetini ya da bereketini açmak için de uygulanmaktadır.

Bazı insanlar gerek yaşadıkları hayatın ve olayların, gerekse geçmişin izlerinden dolayı negatif enerji yükü taşımaktadırlar.

Bu nedenle yaptıkları hiçbir iş rast gitmeyebilir. Bu aşamada rahmani işlemler hayat kurtarıcı niteliktedir. 

Dostlarımız ve Görevleri

Cinlerin kabilelerine göre yetenekleri vardır. aşağıdaki listeden tıklayarak detaylara ulaşabilirsiniz.

IFRIT

Detaylar İçin Tıklayın

MARID

Detaylar İçin Tıklayın

AFARID

Detaylar İçin Tıklayın

AMIR

Detaylar İçin Tıklayın

AMMAR

Detaylar İçin Tıklayın

BETR

Detaylar İçin Tıklayın

DASIM

Detaylar İçin Tıklayın

DEMON

Detaylar İçin Tıklayın

LIETLI

Detaylar İçin Tıklayın

MUSABBAR

Detaylar İçin Tıklayın

MUSFER

Detaylar İçin Tıklayın

ZELLENBUR

Detaylar İçin Tıklayın

Hüddam

Medyum Turan Yıldırım

Medyum Turan Yıldırım efendi 1982 Mardin Midyat doğumlu bir hocadır. Doğuştan gelen yeteneği ve yaşamış olduğu bölgenin Türkiye’nin en eski medeneyitlerine ev sahipliği yapmasi nedeniyle burada kendisini geliştirmiştir. Yaşadığı bölgede bulunan Seyda silsilesinden ve süryanilerden büyüler konusunda büyük destek ve icazet almıştır. Medyum Turan Yıldırım efendinin etkin olduğu konular saymakla bitmez çünkü rahmani dostaları ile bir çok konu üstesinden gelmiştir.

Tıkla Ara

IFRIT

إفريت

 

Cinlerin en güçlülerinden olan soyut varlıklardır.

İfrit; insanın bedenine girenlerdir ve savaş başlatıp istila edenlerdendir, genelde girdiği bedenin sahibini delirtir ve cürüm hale düşürür.

En büyük ameli cinselliktir ele geçirdiği beden ile ilişkiye girer veledi zina türemesini sağlar.

Besmelesiz yatan insanın eşi ile paylaşımda bulunur ve yuvasını bozar elde eder.

İfritler, tehlike sınıfında en üst düzeyde olan cinlerdir.

Zarar verme yönünden ölümcül sonuçlar doğurur. Kişiye hastalık verebilir, gerekirse öldürebilirler. Ancak bu durum onlar için yasaklanmıştır.(Bu yasağa uymayan kabilelerde mevcuttur) İfritlerin, alim kişilere olan haseti bilindiğinden, eski dönem alimlerin ifritlerden korunmak için çeşitli dua ve sembolleri üzerlerinde taşıdığı bilinir. İfritler, ormanın çok sık iç kesimlerinde ve derinliklerinde yaşarlar.

Yaşadıkları bölgede vahşi hayvanların ve kuşların barınamadığı söylenir. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. İnsanların kılığına girmezler ve yakın tarihte bir musallat olayları da olmamıştır.

MARID

مريض

Maridler cinlerin genelde soylu kısımlarındandır, en tehlikeli cin kısımlarındandır, ne şeytanla ne Allah’la işleri vardır, ateistik bir halde yaşarlar.

İnsanlarla iletişime geçmeyi sevmedikleri gibi davet edilirlerse ölümle sonuçlanma ihtimali çok fazladır.Tehlike sınıfında üst düzeyde olan bu cinler, asla ritüellere gelmezler.

Ancak çok ilmi konuda üst düzeyde olan, ilim ve irfan sahibi kişilere görünür, konuşurlar.

Ormanda genelde bataklık kenarlarında yaşarlar..

Vahşi hayvanların ve insanların kılığına girebilirler.

Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler.

Zarar verme yetkileri yasaklanmıştır.Marid, kontrol edicidir bütün şeytanları yönlendirir çok haşmetli ve tehlikelidir.

Hücuma geçtiği insanlarda nefsi ele geçirmeye çalışır.

Çoğu zaman hep galip gelerek insanları Allah’ın huzurunda büyük günahlara sevk ve müptela eder.

Bütün şeytanlar Allah’ın huzurundan kovalandıkları için insanoğlunun düşmanıdır.

 

AFARID

أفريد

Şeytanın diğer cinlerden olan soyudur. “Afarid”, çoğul halidir. Türkçesi “ifritler” olarak bilinir, fiziki olarak ve metafizik olarak güçlüdürler. Davet edilmeleri genelde ölümle bitmese de siz onu köle edeceğim derken o sizi köle edinebilir.

 

AMIR

أمير

Amir, tenha ve doğal yerlerde yani dağ, ormanlık ve göllerde değil de tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlere denir.


Bu cinler, genellikle süflî cinlerdir.

Yani İslam akaidi dışında yaşayan varlıklardır ve aşırı dini taassup yüzünden de özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar.

 

 

AMMAR

عمار

Bu tür cinler genelde evlerde yaşarlar.

Bu tür cinler, bir ev de hemen hemen evde yaşayan ailenin evde ki içki ile birlikte yenen yemekler de ve Allâh’ın adının anılmadığı yemeklerde ailenin yemeklerine katılır, nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler.

Genelde insanlara yakın yaşarlar ne etliye ne sütlüye karışırlar fakat yine doğaları gereği insanı pek sevmezler, onları rahatsız etmedikçe veya zarar vermedikçe pek varlıklarını belli etmezler.

Davetlere icabet etseler de çok yalan söylediklerinden davet edenin başına ilerde illaki bir iş gelir.

Bunların çoğu İnsanların meşruiyetine girmeyerek kendi hallerinde Allâh’ın adının anılmadığı yemek ve işlemlerde insanlara katılırlar, bazıları çocuklarla oynarlar, bazıları da ev halkından rahatsız olmaları sebebiyle geceleri gürültüler, takırtılar, hışırtılar yaparak ev halkını rahatsız edip kendilerine konak etmeye çalışırlar.

Bunlara bazı insanlar gürültücü ruhlar diyerek zamanında ve günümüzde poltergeist adı altında ölmüşlerin ruhlarının orada hala yaşadığını düşünmüşlerdir.

 

BETR

بيتر

İnsanları bağırmaya çağırmaya ve asabileştirmeye uğraşan bu şeytanın emeli de çok büyüktür.

Asabileşen insan bir nebze şirazeden çıkmıştır, gözü hiç bir şey görmez ağzından çıkana kontrol sahibi olamaz.

Konuşulan şeyler kalp kırma ile sonuçlanacak ki insanların arası kötü olsun bundan iblis zevk duysun isteğine kavuşsun.

 

DASIM

دسم


Dasim; yemek şeytanı insanın yediğinde, içtiğinde bulunur.

Besmelesiz yenenlerden çalar ve yenenlere istifra ederek kirletir.

bu şeytanın amacı faydalandığımız yiyeceklerden çalarak ziyana uğratmak ziyanda olan insanı psikolojik açıdan yıkmak.

Maddiyatı olmayanın maneviyatı olmaz düşüncesine düşürüp itaat ve taattan alıkoyarak Rabbime ters düşürücü hallere sokmak.  

DEMON

شيطان

Aslen İngilizce şeytanlar anlamına gelse de bu ırka ait belirli bir isim yoktur.

Bunun en büyük sebebi demonlar insanlara kendilerini tanrı olarak göstermeleridir, spritualist satanizm vb. dinler de hala daha bu inanış hakimdir.

Demon, davetlere kolay gelir ve kibardır ama isteklerine karşı çıkarsanız size cephe alabilir.

En büyük kozu ikna gücüdür, isterse size görüntüler ve seslerle kandırabilir. Asla hadim olmazlar.

 

LIETLI

ليتلي

Lietli cinleri adını dişi cinden almışlardır.

Bu dişi lietli cin son derece akıllı ve olağan üstü vesvese verir.

Lietli türleri genelde vadilerde ve yüksek yerlerde yaşar.

İnsanlara olan musallatları güzel bir insan gibi görünüp kandırmaktan ibarettir.

Aşırı derecede uyuşukluk ve kendini bilmezlik bir hantallık yaratır. Kişi o geldiğinde dış dünyadan kopar gibi davranır.

Onlar şeytandan olmasalar da onun kadar yeteneklidir bu konuda.

 

MUSABBAR

مصبار

Bu cin türü genelde mağaralarda yaşarlar.

Sarp ve kayalık bölgeleri tercih ederler. Boyları ortalama 90 santimdir.

Şeytanilerden olmasa da insanları sevmeyen bir cin türü olduğunu söyleyebilirim.

Bu yüzden de insanların çok nadir gittiği uzak dağlık alanlarda yaşarlar. Toprakta ki mineraller ve yosunlarla beslenirler.

Kapıp kaçmak üzerine uzmandırlar. Hızlı ve toplu şekilde hareket ederler.

Bir başka türle dalaşa girecekse asla bunu yanlız yapmazlar.

Teke tek kavramı yoktur onlarda. Topluca saldırırlar.

Aile bağları çok güçlüdür ve asla dağılmazlar.

 

MUSFER

موسفر

Çogul adı müsferiş olan bu cin türü genel olarak tarlalar gibi kırsal ve incir ağaçlarında yaşarlar.

Boyları 140 cm olan müsferler genelde iyi karakterlidir.

Çok hızlı şekil değiştirebilir ve uzun süre o büründüğü şekilde kalabilirler.

İnsanların en fazla seslerini duyabildiği bu cinler hayvan ve insan sesini kullanarak bu boyutta seslerini duyurabilirler.

Öyleki bir gece kapınızın önünde yada çevrenizde konuşan insanlar duyabilir yada hayvan seslerini sezebilirsiniz.

Baktığınızda göremediğiniz o noktada halen seslerini duymanız mümkün.

İnsanlardan rahatsızlık duymazlar ve olağan üstü bir durum yoksa zararda vermezler.

İncir ağaçlarına yaklaştığınızda destur çekmeniz daha hayırlı olur.

Müsferler hünanist cin türlerindendir.

 

ZELLENBUR

زيلنبور

Zellenbur; esnafa ve ticaretle uğraşanlarla hep haşır neşir olur, bozuk mal ve kötü ticaret yaptırmaya çalışır.

Nedeni ticaretle uğraşana hile yaptıracak ki her şeyle insanı ziyana sokabilsin .

Kul hakkı ile rabbimizin huzurunda kurtuluşa kavuşamayalım düşüncesindedir.

Bir esnafın işlerini bozabilir ve onu iflasa sürükleyebilir.