Skip to content Skip to footer

Aries

Mar 21 - Apr 19

Taurus

Apr 20 - May 20

Gemini

May 21 - Jun 20

Cancer

Jun 21 - Jul 22

Leo

Jul 23 - Aug 22

Virgo

Aug 23 - Sep 22

Libra

Sep 23 - Oct 22

Scorpio

Oct 23 - Nov 21

Sagittarius

Nov 22 - Dec 21

Capricorn

Dec 22 - Jan 19

Aquarius

Jan 20 - Feb 18

Pisces

Feb 19 - Mar 20

What’s Your Sign? Read Your Daily Horoscope Today

The Mystik Astrologists create forecasts for every zodiac sign daily. Find out if the moon's position presents any new opportunities, if today is the day to start a business or journey, or if you should be questioning important motives of current relationships.

Your Free Personal
Horoscope

You can now benefit from extensive analysis from an expert in astrology. I will put all my professionalism and talents at your service to provide you with exhaustive and totally personal analysis of your current situation, as well as give you 100% Accurate Future Predictions And Professional Advice to help resolve just about any situation you face.

Tıkla Ara

IFRIT

إفريت

 

Cinlerin en güçlülerinden olan soyut varlıklardır.

İfrit; insanın bedenine girenlerdir ve savaş başlatıp istila edenlerdendir, genelde girdiği bedenin sahibini delirtir ve cürüm hale düşürür.

En büyük ameli cinselliktir ele geçirdiği beden ile ilişkiye girer veledi zina türemesini sağlar.

Besmelesiz yatan insanın eşi ile paylaşımda bulunur ve yuvasını bozar elde eder.

İfritler, tehlike sınıfında en üst düzeyde olan cinlerdir.

Zarar verme yönünden ölümcül sonuçlar doğurur. Kişiye hastalık verebilir, gerekirse öldürebilirler. Ancak bu durum onlar için yasaklanmıştır.(Bu yasağa uymayan kabilelerde mevcuttur) İfritlerin, alim kişilere olan haseti bilindiğinden, eski dönem alimlerin ifritlerden korunmak için çeşitli dua ve sembolleri üzerlerinde taşıdığı bilinir. İfritler, ormanın çok sık iç kesimlerinde ve derinliklerinde yaşarlar.

Yaşadıkları bölgede vahşi hayvanların ve kuşların barınamadığı söylenir. Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler. İnsanların kılığına girmezler ve yakın tarihte bir musallat olayları da olmamıştır.

MARID

مريض

Maridler cinlerin genelde soylu kısımlarındandır, en tehlikeli cin kısımlarındandır, ne şeytanla ne Allah’la işleri vardır, ateistik bir halde yaşarlar.

İnsanlarla iletişime geçmeyi sevmedikleri gibi davet edilirlerse ölümle sonuçlanma ihtimali çok fazladır.Tehlike sınıfında üst düzeyde olan bu cinler, asla ritüellere gelmezler.

Ancak çok ilmi konuda üst düzeyde olan, ilim ve irfan sahibi kişilere görünür, konuşurlar.

Ormanda genelde bataklık kenarlarında yaşarlar..

Vahşi hayvanların ve insanların kılığına girebilirler.

Asla kendi bölgelerinden insanların yaşadıkları kalabalık yerlere gelmezler.

Zarar verme yetkileri yasaklanmıştır.Marid, kontrol edicidir bütün şeytanları yönlendirir çok haşmetli ve tehlikelidir.

Hücuma geçtiği insanlarda nefsi ele geçirmeye çalışır.

Çoğu zaman hep galip gelerek insanları Allah’ın huzurunda büyük günahlara sevk ve müptela eder.

Bütün şeytanlar Allah’ın huzurundan kovalandıkları için insanoğlunun düşmanıdır.

 

AFARID

أفريد

Şeytanın diğer cinlerden olan soyudur. “Afarid”, çoğul halidir. Türkçesi “ifritler” olarak bilinir, fiziki olarak ve metafizik olarak güçlüdürler. Davet edilmeleri genelde ölümle bitmese de siz onu köle edeceğim derken o sizi köle edinebilir.

 

AMIR

أمير

Amir, tenha ve doğal yerlerde yani dağ, ormanlık ve göllerde değil de tamamen insanların yaşadığı yerlerde bulunan cinlere denir.


Bu cinler, genellikle süflî cinlerdir.

Yani İslam akaidi dışında yaşayan varlıklardır ve aşırı dini taassup yüzünden de özellikle Müslüman insanlara musallat olmaktadırlar.

 

 

AMMAR

عمار

Bu tür cinler genelde evlerde yaşarlar.

Bu tür cinler, bir ev de hemen hemen evde yaşayan ailenin evde ki içki ile birlikte yenen yemekler de ve Allâh’ın adının anılmadığı yemeklerde ailenin yemeklerine katılır, nadiren evin niteliğine bağlı olarak hareket ederler.

Genelde insanlara yakın yaşarlar ne etliye ne sütlüye karışırlar fakat yine doğaları gereği insanı pek sevmezler, onları rahatsız etmedikçe veya zarar vermedikçe pek varlıklarını belli etmezler.

Davetlere icabet etseler de çok yalan söylediklerinden davet edenin başına ilerde illaki bir iş gelir.

Bunların çoğu İnsanların meşruiyetine girmeyerek kendi hallerinde Allâh’ın adının anılmadığı yemek ve işlemlerde insanlara katılırlar, bazıları çocuklarla oynarlar, bazıları da ev halkından rahatsız olmaları sebebiyle geceleri gürültüler, takırtılar, hışırtılar yaparak ev halkını rahatsız edip kendilerine konak etmeye çalışırlar.

Bunlara bazı insanlar gürültücü ruhlar diyerek zamanında ve günümüzde poltergeist adı altında ölmüşlerin ruhlarının orada hala yaşadığını düşünmüşlerdir.

 

BETR

بيتر

İnsanları bağırmaya çağırmaya ve asabileştirmeye uğraşan bu şeytanın emeli de çok büyüktür.

Asabileşen insan bir nebze şirazeden çıkmıştır, gözü hiç bir şey görmez ağzından çıkana kontrol sahibi olamaz.

Konuşulan şeyler kalp kırma ile sonuçlanacak ki insanların arası kötü olsun bundan iblis zevk duysun isteğine kavuşsun.

 

DASIM

دسم


Dasim; yemek şeytanı insanın yediğinde, içtiğinde bulunur.

Besmelesiz yenenlerden çalar ve yenenlere istifra ederek kirletir.

bu şeytanın amacı faydalandığımız yiyeceklerden çalarak ziyana uğratmak ziyanda olan insanı psikolojik açıdan yıkmak.

Maddiyatı olmayanın maneviyatı olmaz düşüncesine düşürüp itaat ve taattan alıkoyarak Rabbime ters düşürücü hallere sokmak.  

DEMON

شيطان

Aslen İngilizce şeytanlar anlamına gelse de bu ırka ait belirli bir isim yoktur.

Bunun en büyük sebebi demonlar insanlara kendilerini tanrı olarak göstermeleridir, spritualist satanizm vb. dinler de hala daha bu inanış hakimdir.

Demon, davetlere kolay gelir ve kibardır ama isteklerine karşı çıkarsanız size cephe alabilir.

En büyük kozu ikna gücüdür, isterse size görüntüler ve seslerle kandırabilir. Asla hadim olmazlar.

 

LIETLI

ليتلي

Lietli cinleri adını dişi cinden almışlardır.

Bu dişi lietli cin son derece akıllı ve olağan üstü vesvese verir.

Lietli türleri genelde vadilerde ve yüksek yerlerde yaşar.

İnsanlara olan musallatları güzel bir insan gibi görünüp kandırmaktan ibarettir.

Aşırı derecede uyuşukluk ve kendini bilmezlik bir hantallık yaratır. Kişi o geldiğinde dış dünyadan kopar gibi davranır.

Onlar şeytandan olmasalar da onun kadar yeteneklidir bu konuda.

 

MUSABBAR

مصبار

Bu cin türü genelde mağaralarda yaşarlar.

Sarp ve kayalık bölgeleri tercih ederler. Boyları ortalama 90 santimdir.

Şeytanilerden olmasa da insanları sevmeyen bir cin türü olduğunu söyleyebilirim.

Bu yüzden de insanların çok nadir gittiği uzak dağlık alanlarda yaşarlar. Toprakta ki mineraller ve yosunlarla beslenirler.

Kapıp kaçmak üzerine uzmandırlar. Hızlı ve toplu şekilde hareket ederler.

Bir başka türle dalaşa girecekse asla bunu yanlız yapmazlar.

Teke tek kavramı yoktur onlarda. Topluca saldırırlar.

Aile bağları çok güçlüdür ve asla dağılmazlar.

 

MUSFER

موسفر

Çogul adı müsferiş olan bu cin türü genel olarak tarlalar gibi kırsal ve incir ağaçlarında yaşarlar.

Boyları 140 cm olan müsferler genelde iyi karakterlidir.

Çok hızlı şekil değiştirebilir ve uzun süre o büründüğü şekilde kalabilirler.

İnsanların en fazla seslerini duyabildiği bu cinler hayvan ve insan sesini kullanarak bu boyutta seslerini duyurabilirler.

Öyleki bir gece kapınızın önünde yada çevrenizde konuşan insanlar duyabilir yada hayvan seslerini sezebilirsiniz.

Baktığınızda göremediğiniz o noktada halen seslerini duymanız mümkün.

İnsanlardan rahatsızlık duymazlar ve olağan üstü bir durum yoksa zararda vermezler.

İncir ağaçlarına yaklaştığınızda destur çekmeniz daha hayırlı olur.

Müsferler hünanist cin türlerindendir.

 

ZELLENBUR

زيلنبور

Zellenbur; esnafa ve ticaretle uğraşanlarla hep haşır neşir olur, bozuk mal ve kötü ticaret yaptırmaya çalışır.

Nedeni ticaretle uğraşana hile yaptıracak ki her şeyle insanı ziyana sokabilsin .

Kul hakkı ile rabbimizin huzurunda kurtuluşa kavuşamayalım düşüncesindedir.

Bir esnafın işlerini bozabilir ve onu iflasa sürükleyebilir.